Transportierung: Muldenkipper - Iveco

Modell Hersteller Modell Gesamtleistung Leistung gemessen bei Hubraum Drehmoment gemessen bei
ES440S54TX/P (2005) Eurotronic AS2601OD 397 kW - 532.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1615 U/min
AT720T44T (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AT440T44T (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AT440T38T (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AT440S43TZ/P-HM (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT440S43TX/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT440S43T/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT440S43T/FP-LT (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT440S43T/FP-CT (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT440S40T/P (2005) Eurotronic AS2301 294 kW - 394.3 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1480 U/min
AT440S40T/FP-LT (2005) Eurotronic AS2301 294 kW - 394.3 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1480 U/min
AT440S40T/FP-CT (2005) Eurotronic AS2301 294 kW - 394.3 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1480 U/min
AT440S35T/P (2005) Eurotronic AS2301 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AT340T44/P (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AT340T44 (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AT340T39/P (2005) ZF 16s 151OD
AT340T38/P (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AT340T38 (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AT340T35/P (2005) ZF 16s 151 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AT340T35 (2005) ZF 16s 151 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AT260T44 (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AT260T38 (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AT260T35 (2005) ZF 16s 151 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AT260T31B/P (2005) ZF 9s 109 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AT260T31B (2005) ZF 9s 109 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AT260T31 (2005) ZF 9s 109 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AT260S43Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT260S43Y/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT260S40Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 294 kW - 394.3 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1480 U/min
AT260S35Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AT260S35Y/P (2005) Eurotronic AS2301 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AT260S31Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AT260S31Y/P (2005) Eurotronic AS2301 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AT260S27Y/PS (2004) Eurotronic AS2301 200 kW - 268.2 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1720 U/min
AT260S27Y/P (2005) Eurotronic AS2301 200 kW - 268.2 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1720 U/min
AT190S43/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AT190S40/P (2005) Eurotronic AS2301 294 kW - 394.3 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1480 U/min
AT190S35/P (2005) Eurotronic AS2301 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AT190S31/P (2005) Eurotronic AS2301 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AT190S27/P (2005) Eurotronic AS2301 200 kW - 268.2 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1720 U/min
AT190S27/P (2004) Eurotronic AS2301
AS440S54TX/P (2005) Eurotronic AS2530 TO 397 kW - 532.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1615 U/min
AS440S54T/P (2005) Eurotronic AS2530 TO 397 kW - 532.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1615 U/min
AS440S48TZ/P-HM (2005) Eurotronic AS2601 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AS440S48TX/P (2005) Eurotronic AS2330 TD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AS440S48T/P (2005) Eurotronic AS2330 TD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AS440S48T/FP-LT (2005) Eurotronic AS2330 TD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AS440S43TX/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AS440S43T/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AS440S43T/FP-LT (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AS260S48Y/FS-GV (2005) Eurotronic AS2330 TD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AS260S48Y/FP-GV (2005) Eurotronic AS2330 TD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AS260S43Y/FS-GV (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AS260S43Y/FP-GV (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AD720T44T (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AD440T44T (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AD440T38T (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AD410T44 (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AD410T35 (2005) ZF 16s 151OD 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AD380T44W (2005) Eurotronic AS2530 TO
AD380T38W (2005) Eurotronic AS2530 TO 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AD380T38W (2004) Eurotronic AS2530 TO 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AD340T44/P (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AD340T44 (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AD340T38/P (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AD340T38 (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AD340T35/P (2005) ZF 16s 151 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AD340T35 (2005) ZF 16s 151 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AD260T44 (2005) ZF 16s 181OD 353 kW - 473.4 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1530 U/min
AD260T38 (2005) ZF 16s 151OD 280 kW - 375.5 PS 1900 U/min 12.9 l. - 786 cub in 1480 U/min
AD260T35 (2005) ZF 16s 151 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AD260T31B/P (2005) ZF 9s 109 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AD260T31B (2005) ZF 9s 109 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AD260T31 (2005) ZF 9s 109 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AD260S43Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AD260S43Y/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AD260S40Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 294 kW - 394.3 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1480 U/min
AD260S35Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AD260S35Y/P (2005) Eurotronic AS2301 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AD260S31Y/PS (2005) Eurotronic AS2301 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AD260S31Y/P (2005) Eurotronic AS2301 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AD260S27Y/PS (2004) Eurotronic AS2301 200 kW - 268.2 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1720 U/min
AD260S27Y/P (2005) Eurotronic AS2301 200 kW - 268.2 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1720 U/min
AD190S43/P (2005) Eurotronic AS2301 316 kW - 423.8 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1590 U/min
AD190S40/P (2005) Eurotronic AS2301 294 kW - 394.3 PS 2100 U/min 10.3 l. - 628.5 cub in 1480 U/min
AD190S35/P (2005) Eurotronic AS2301 259 kW - 347.3 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1930 U/min
AD190S31/P (2005) Eurotronic AS2301 228 kW - 305.8 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1940 U/min
AD190S27/P (2005) Eurotronic AS2301 200 kW - 268.2 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1720 U/min
AD180T27W (2005) ZF 9s 109 200 kW - 268.2 PS 2400 U/min 7.8 l. - 475.4 cub in 1720 U/min